Bu Belge Atatürk Üniversitesi Tarafından düzenlenmiştir.