Eğitim Programları alanında lisans mezunu (Rehber Öğretmen)
Eğitim Programları Alanında Lisans derecesine sahip olunur.
1) ÖSYM'nin yapmış olduğu Üniversiteye Giriş Sınavına girmek 2) Eşit Ağırlık grubundan puan almış olmak
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Eğitim Programlarının amacı, rehberlik ve psikolojik danışma alanında kamu ve özel eğitim ve diğer kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma programlarının planlanması, uygulanması, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri, değer ve tutumlara sahip, bilimsel ve akademik çalışmalar doğrultusunda ilkelere, görevlere, hak ve sorumluluklarına uygun davranacak bireyler yetiştirmektir.
İnsan yaşamının ve psikolojik sağlığının kalitesini yükseltecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek,rehabilitasyon hizmetleri verebilecek çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip,sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kurallar doğrultusunda çalışacak psikolojik danışman adayları yetiştirmektir.
Eğitim Programları dört yıllık bir programdır. Programda hem kuramsal hem de uygulamalı dersler bulunmaktadır.
Eğitim Programlarından mezun olan öğrenciler Lisansüstü ve Doktora programlara devam edebilmektedir.
Her ders için akademik takvim içinde belirlenen 1 vize ve 1 final sınavına girmek gerekmektedir.
Eğitim Programları Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir
Tam Zamanlı