Ön Lisans Diploması/Sağlık Teknikeri
Ön lisans.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından Denkliği kabul edilen kurumlardan müracaat ederek yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerle ÖSYM puan tabanlı geçişle müracaat eden öğrenciler kabul edilirler. Bu öğrencilerin tabi olacağı müfredat ve alacağı dersler Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve intibakı yapılır. Daha önce aldığı ve başardığı derslerden muaf sayılabilirler.
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre oluşturulan bütün dersleri ve stajları başarı ile tamamlamak
Odyometri programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar. 2. İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar. 3. İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar. 4. Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur. 5. Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonuyapar 6. Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar. 7. İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapar. 8.İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.
Mezunlarımız; Kamu, Üniversite ve özel hastahanelerde mesleklerini yürütmektedirler. Dikey geçiş sınavındaki başarısına görede uygun lisans programlarında eğitimlerine devam etmektedirler.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri (120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 2.sınıfta 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir
Tam zamanlı.