Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve özel sektörde Orman Teknikeri olarak çalışmaktadır
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Başka bir yükseköğretim kurumdan alınan dersin içeriği, akts ve kredilerinin uygun olması ve ilgili yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir
Ormancılık alanında Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı mezunu derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve ayrıca stajını yapmış olması gerekir
Ormancılık sektöründe temel bilgilere sahip, alanıyla ilgili mevzuata uygun davranan, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alan, teknik konularda donanımlı, edindiği bilgi ve becerileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek
Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve özel sektörde Orman Teknikeri olarak çalışmaktadır
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimi görebilirler
Alınan derslerden sınava girebilmek için öncelikle %80 devam şartı aranır. Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının süresi iki ders saatidir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 60’ının toplamı alınarak hesaplanır. 100 puan üzerinden alınan başarı notu daha sonra harf notu ve dörtlük sisteme çevrilerek öğrencinin başarı değerlendirmesi yapılır
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Tam Zamanlı