Eczane Teknikeri
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Eczane Hizmetleri programında, eczanelerde çalışacak nitelikli yardımcı teknik elemanlar yetişmektedir.
Program mezunları, "Eczane hizmetleri teknikeri" olarak eczanelerde ve ilaç sektöründe çalışabilmektedir.
YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yapılır.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri (120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 2.sınıfta 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Tam Zamanlı