Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere Restoratif Diş Tedavisi alanında Doktora Diploması verilir.
1. Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) önceden belirlenmiş olan başarıyı sağlamış olmak. 3. Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) önceden belirlenmiş olan başarıyı sağlamış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesinden Mezun olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerden Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır
Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak, yeterlilik sınavına girmek için Ulusal Yabancı Dil Sınavlarının birinden (ÜDS ve KPDS) en az 55 veya uluslararası dil sınavlarından eşdeğeri bir puan almış olmak, yeterlilik sınavını başarıyla geçmek, doktora tezini başarıyla tamamlamak, tezi savunmadan önce SCI, SCIEXP, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde en az bir adet tam metin makale yayın yapılması gerekmektedir.
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitim programının amacı, restoratif diş hekimliğinin tüm alanlarında yetkili ve güvenilir olan ve hem temel bilgiler hem de klinik alanda bilimsel araştırma yürütebilecek hekim yetiştirmektir. Doktora eğitiminin bir diğer amacı, öğrencilerin restoratif diş hekimliğini öğrenmelerini derinleştirmek ve bu alanda ilerlemeleri için cesaretlendirmektir. Doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra öğrenciler, restoratif diş hekimliği, bilimsel metodoloji ve tez için seçtikleri araştırma alanında ileri seviyede bilgi sahibi olarak yetişmiş olacaklar. Sonuç olarak, bizim doktora eğitimimiz öğrencilere Restoratif Diş Tedavisi alanında geniş bir temel sağlar ve onları bilimsel ve profosyenel olarak geleceklerine hazırlar.
Programdan Mezun olanlar Üniversitelerde Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başlayabilirler. Özel çalışabilirler. Sağlık Bakanlığında Uzman Doktor olarak çalışırlar.
Anabilim dalımızdan doktoralı olmak için mevcut koşullar dışında başka çalışmaya ihtiyaç yoktur
a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. b) Örgün lisansüstü programlarda, başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 60’ının toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 80’inin toplamı alınarak hesaplanır. c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır
1. Müfredat Derslerini başarıyla tamamlamış olmak. 2. Doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek. 3. Anabilim Dalınca Belirlenmiş yeterli sayıda restoratif tedaviyi başarıyla tamamlamış olmak. 4. Tezini başarıyla tamamlayıp sunmuş olmak.
Tam zamanlı Örgün Eğitim