Doktora (PhD)
Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almak
Diş Hekimliği Fakültesinden Mezun olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerden Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır.
Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak, yeterlilik sınavına girmek için Ulusal Yabancı Dil Sınavlarının birinden (ÜDS ve KPDS) en az 55 veya uluslararası dil sınavlarından eşdeğeri bir puan almış olmak, yeterlilik sınavını başarıyla geçmek, doktora tezini başarıyla tamamlamak.
Bu programın amacı; periodonsiyumu oluşturan doku ve hücrelerin temel özelliklerinin öğretilmesi; dişhekimliği dalında peridontal hastalıkların etiyolojisi ve klinik görünümü ile ilgili indekslerin öğretilmesi ve toplum ağız-diş sağlığında kullanımlarının vurgulanması; periodontal hastalıkların etiyolojik faktörlerinin açıklanması; periodontal hastalıkların tanıtılması; periodontal tedavi girişimleri ile ilgili uygulamaların öğretilmesi, periodontal hastalıklar ile sistemik hastalıklar arasındaki ilişkinin gösterilmesi, periodontal hastalıklar ve bu hastalıkların cerrahi ve cerrahi olmayan periodontal tedavisi ile ilgili kavramların öğretilmesi uygulamalarının yapılmasıdır.
Periodontoloji doktorasına sahip bireyler akademik kariyerlerini sürdürebilirler.
Doktoralı olmak için mevcut koşullar dışında başka çalışmaya ihtiyaç yoktur.
Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Örgün lisansüstü programlarda, başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 60’ının toplamı alınarak hesaplanır. doktora yeterlik programlarında başarı notu 100 puan üzerinden en az 75 puandır.
Müfredat Derslerini başarıyla tamamlamış olmak, Doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek, Anabilim Dalınca Belirlenmiş yeterli sayıda tedaviyi başarıyla tamamlamış olmak, Tezini başarıyla tamamlayıp sunmuş olmak.
Tam zamanlı Örgün Eğitim