Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Seramik Lisans Mezunu derecesi alırlar.
Lisans Düzey
Bu bölüme kabul koşulları ayrı yönetmelikle düzenlenmekle birlikte, kayıt ve kabul koşullarında en önemli kriter, öğrencinin özel yetenek sınavında başarılı olmasıdır
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eğitim kurumlarından öğrenci kabul edilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan öğrenciler lisans derecesi almak üzere kabul edilirler.
Öğrencilerin Seramik bölümüne kayıt yaptırabilmeleri için, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavın I. aşamasında başarılı olmaları ve daha sonra yapılacak özel yetenek sınavını başarmaları gerekmektedir.
Çağdaş anlayış ekseninde bir eğitim programını benimsemiş olan Seramik bölümü, öğrencilerinin üretken ve yaratıcı güçlerini arttırmak için, bir yandan uygulamalı derslerle disiplinli bir gözlem yoluyla nesneler arasında ilişkileri yorumlama, kavram yaratma, ifade etme aracını seçme, kil alçı gibi malzemelerde hakimiyet kazanma, öğrenilen becerilerini geliştirme, diğer yandan kuramsal derslerle entelektüel seviyesini yükselterek ülkemizin ihtiyacı olan sanatçı bireyleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. -Ülkesini uluslararası düzeyde temsil edebilecek nitelikte sanatçı adayı yetiştirmek. -Eğitmen-sanatçı olarak sanat eğitimi verebilecek kapasiteye sahip adaylar yetiştirmek. -Kamusal-özel alanda danışman, tasarımcı, küratör ve eleştirmen olarak görev alabilecek nitelikte adaylar yetiştirmek
Seramik Bölümünden mezun olan öğrenciler serbest sanatçı, üniversitelerin ilgili sahalarında akademisyen, özel sektörde tasarımcı, müzelerde, vakıflar bölge müdürlüklerinde ve Kültür müdürlüklerinde araştırmacı olarak meslek yaşamlarına devan etmektedirler
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dosya İnceleme-Yeterlik sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir.
8 yarıyıl içinde, programdaki toplam 140 kredilik dersi başararak mezun olunur.
Örgün yüz yüze eğitim vermektedir.