2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversiteniz lisansüstü programlarına yapacağım başvurular için beyan edeceğim bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda beyan edeceğim bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde eğitim sürecimin hangi aşamasında olursa olsun kaydımın Üniversitenizden silineceği, mezuniyetim halinde mezuniyet işlemlerinin iptal edileceğini, hakkımda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre adli ve idari süreçlerin başlatılmasını kabul ederim.

I declare that the information and documents I will provide for my applications for graduate programs of your university are complete and accurate. I accept that, if as a result of the examinations and evaluations it would be determined that the information and documents I will provide are not correct, no matter what stage of my education process my registration will be deleted from your university; in case of my graduation, graduation procedures will be canceled; judicial and administrative process according to the laws of the Republic of Turkey will be initiated.