Ön Lisans Diploması/Sağlık Teknikeri
Ön lisans.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından Denkliği kabul edilen kurumlardan müracaat ederek yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerle ÖSYM puan tabanlı geçişle müracaat eden öğrenciler kabul edilirler. Bu öğrencilerin tabi olacağı müfredat ve alacağı dersler Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve intibakı yapılır. Daha önce aldığı ve başardığı derslerden muaf sayılabilirler.
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sinav Yönetmeliğine göre oluşturulan bütün derleri ve stajları başarı ile tamamlamak
Mezunlarımız, Sağlık sektöründe diyaliz hizmeti veren kamu üniversite ve özel hastaneler ve Diyaliz Merkezlerinde istihdam edilen teknik elemanlar olarak yetiştirilmektedirler.
Mezunlarımız; sağlık sektöründe diyaliz hizmeti veren kamu, üniversite ve özel hastaneler ve Diyaliz Merkezlerinde mesleklerini yürütmektedirler. Dikey geçiş sınavındaki başarısına görede uygun lisans programlarında eğitimlerine devam etmektedirler.
Mezun öğrenciler,dikey geçiş sınavına girebilirler. Dikey geçiş sınavındaki başarısına görede uygun lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri (120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 2.sınıfta 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Tam zamanlı.