AKTS Kredilerinin Tahsisi ?

Herhangi bir programda yer alan her bir ders için verilen AKTS kredileri, gerçek öğrenci işyküne göre hesaplanmıştır. Bu işlem aşağıdaki basamakları içerir:

 • * Programdaki her bir ders için amaçlar ve öğrenme çıktıları belirlenir.

 • * Yarıyıl (sömester) temeline dayalı olarak bu çıkktılara ulaşmak için yapılacak eğitim faaliyetleri belirlenir.

 • * Bu faaliyetleri tamamlamak için gerekli olan sınıf içinde ve sınıf dışında harcanan zaman aşağıdaki gibi belirlenir

  • * Dersin yöneticisine sorulur (öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman)

  • * Dersin tamamlanmasından sonra başarılı öğrencilerle öğrenci anketi yapılır.

  • * Daha güvenilir bir sonuca ulaşmak için sıradışılar çıkarılarak ortalama değer alınır Sınav zamanı da dahil 17 haftalık ve 750 saatlik bir yarıyıldaki gerçek işyükünü belirlemek için programdaki her bir derse ait gerekli zaman toplanır

 • * AKTS kredisini hesaplamak için her bir ders için toplam zaman orantılı olarak dağıtılır

 • * Herbir AKTS kredisine 25-30 saat işyükü verilir.

 • * AKTS kredisi, sömestre için 30, eğitim yılı için 60'dır.

 • * Öğrenciler, progeram müfredatında belirtilen listeden zorunlu derslerden başlayarak yaklaşık 30 AKTS'lik derse kayıt olurlar.