Erasmus Politikası Beyanı (EPB) 

       Atatürk Üniversitesi çevresini sorgulamak için entellektüel cesaret veren, çözümlemek için eleştirel düşünmeyi geliştiren ve  kesin sonuçlar almak için pozitif düşünmeyi teşvik eden bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. En önemli hedeflerimizden birisi Üniversitemizin Avrupa boyutunu Bologna Süreci prensipleri uyarınca genişletmektir. Atatürk Üniversitesi Bologna Süreci prensiplerini benimsemiştir. 


       2003-2004 akademik yılı içerisinde Türkiye AB ülkeleri ile değişim programlarına ERASMUS PİLOT PROGRAMI ile başlamıştır. Atatürk Üniversitesi bu programa katılarak ilk defa bu gibi bir değişim programını yürüten 15 üniversiteden birisi olmuştur. Üniversitemiz geniş bir hareketlilik programını sürdürmenin başarısının kendi iç yönetiminde olduğunun bilincinde olarak, uluslararası ilişkiler için sorumlulukları aşağıdaki şekilde tahsis etmiştir:

- Uluslararası konularda yönetim ve gelişimdebn doğrudan sorumlu bir Rektör Yardımcısı. 
- ERASMUS öğrencileri ve akademisyenlerinden sorumlu Bölüm Koordinatörleri. 
- Öğrenci merkezli tüm uluslararası faaliyetlerden, bilgilendirmeden ve bunların yönetiminden sorumlu olan bir merkezi yapı olarak Erasmus Ofisi.
 
       Şu anda Atatürk Üniversitesi Fransa ve Avusturya’dan üniversiteler ile aktif  ikili anlaşmalara sahiptir. Bunun yanı sıra, tüm dünyadan üniversiteler ile uluslararası işbirliğimiz olup, bünyemizdeki birimlerde dünyanın çeşitli yerlerinden 58 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi Erasmus programının sadece hareketlilik faaliyetlerine değil, yoğun programlar, müfredat geliştirme ve tematik ağlar projelerine de katılım sağlamayı planlamaktadır.
 
       Üniversitemiz Hayat boyu Öğrenmeye katkı sağlayan bir “Sürekli Eğitim Merkezi”ne sahiptir. Bu Merkez, msleklerinde güncel kalmak isteyenlere veya başka bir alanda ek beceriler ve/veya bilgi kazanmak isteyenler için seminerler, konferanslar ve destekleyici dersler sunmaktadır. 
 
       Atatürk Üniversitesi AB eğitim prgramları hakkında olan farkındalığı hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler arasında düzenli seminerler, çalıştaylar ve kısa dersler yoluyla artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, gerekli ve güncel bilgiler Üniversite web sayfasından erişilebilir durumdadır. 
 
       Bu EPB fakülte koordinatörleri ve Erasmus kurumsal koordinatörünün oluşturduğu bir komite tarafından ilgili Rektör Yardımcısı ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Ana hatlar Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış olup, EPB’nın uygulanması ve takibi yine aynı komitenin sorumluluğundadır. Bu EPB’nın tamamı her zaman olduğu gibi Üniversite web sayfasında yayınlanacaktır.  
 
       Atatürk Üniversitesi din, etnik orijin, cinsiyet veya fiziksel yeterliliğine yönelik ayırım yapmaksızın tüm öğrencileri Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen ve yönetilen ulusal merkezi sınav yoluyla Kabul etmektedir. Erasmus programı dahilinde tüm öğrencilerin eşit şansa sahip olmaları için giden öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından belirlenen kriterlere gore bağımsız bir akademisyenler grubunca yapılacaktır. 
 
       Atatürk Üniversitesi, Erasmus Ofisi ile eşgüdümlü olarak, değişim öğrencileri için yüksek kalitede sosyal hizmetler sağlamaktadır. Üniversite kampusunde kalacak yer, bilgi teknolojileri desteği (24 saat sınırsız internet erişimi), bir kitap satış noktası, 24 saat tıbbi hizmetlere erişim, iki banka, bir sinema, spor tesisleri ve bir kafeterya hizmetlerini sunmaktadır. Atatürk Üniversitesi gelen öğrencilere geniş oryantasyon programları ve yoğun Türkçe kursaları sunmaktadır. Her bir gelen öğrenci için bir karşılayıcı atanarak gelen öğrencilerin en kısa zamanda ve en iyi şekilde Atatürk Üniversitesi öğrencilerine ve sosyal yaşamına entegre olmaları amaçlanmaktadır. Son olarak, tüm öğrencilere kalacak yer, oturma izni ve diğer konularda yardım sağlanarak kendilerini evlerinde hissetmelerine yardımcı olunmaktadır. 
 
       Atatürk Üniversitesi pilot programda da olduğu gibi giden öğrencilere ek mali destek sağlamaktadır. Bununla birlikte ortak olunan kurumlar ve ülkeler hakkındaki tüm bilgiler de öğrencilere sağlanmaktadır. Üniversitemiz ayrıca giden öğrencilerte yoğun İngilizce ve Fransızca dil kursları sağlamaktadır. 
 
       Atatürk Üniversitesi bazı basit düzenlemelerde (seyahat, kalacak yer) destek sağlayarak akademisyenlerin öğretim üyesi hareketliliğinden faydalanmasını teşvik etmektedir. Bununla birlikte, Üniversitemiz gelen öğretim üyeleri için kalacak yer sağlamayı garanti etmektedir. 
 
AKTS’nin bütün birimlerde uygulanması süreci devam etmektedir. Bölümlerimizin çoğunda AKTS çalışmaları bitirilmiştir. Ünivesritedeki derslerin kredileri AKTS eşdeğerlerine çevirilerek Avrupa üniversiteleri ile öğrenci değişimine imkan sağlanmıştır. Hem gelen hem de giden öğrencilerin aldıkları dersler ve notlar tanınacak ve not döküm belgelerinde gösterilecektir. Ayrıca, Atatürk Üniversitesi gerekli düzenlemeleri tamamlamış ve 2005-2006 akademik yılı sonundan itibaren bütün mezunlarına DE sunmaya başlamıştır. 
 
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Birliği ve AEGEE gibi yerel öğrenci dernekleriyle yakın işbirliği içerisinde rehberlik ve destek hizmetleri düzenlemektedir. 
 
Bölgedeki öncü kurumlardan birisi olarak, Atatürk üniversitesi sadece yükseköğretimde mükemmeliyeti aramamakta aynı zamanda bölgesel kalkınmada aktif bir rol oynayarak çevresindeki topluluğa yardım etmeye çalışmaktadır. Üniversitemiz 2001 yılından bu yana  UNDP tarafından yürütülen Doğu Anadolu Kalkınma Programı’nın bir ortağıdır. 2003 yılı başında Atatürk Üniversitesi’nde bir İşletme Geliştirme Merkezi açılmıştır. Şu ana kadar 600’den fazla yerel girişimci bu merkezin sağladığı gelişme hizmetleri ve yatırım fikirlerine erişim sağlamış ve bunlardan faydalanmıştır.  
 
Erzurum ve Atatürk Üniversitesi pratik eğitimin yanı sıra öğrencilere bölgesel olarak çeşitli kaliteli staj imkanları da sunmaktadır. Atatürk Üniversitesi’nin 2011 Üniversite Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmış olması kış turizmi, bölgesel sanayi gibi alanlarda stajları artıracak ve tarım şirketlerine fırsatlar sunacaktır. Bölgenin yanı sıra, Üniversitemiz öğrencilerine eğitim hastanelerinde, Ziraat Fakültesi’nin balıkçılık, gıda işleme ve eğitim çiftliklerinde staj imkanı sağlamaktadır. Üniversitemizin ayrıca bütün bölgelerden şirketleri cezbeden bir Tekno Kent’i vardır.  Tekno Kent bütün bu şirketleri Üniversitemiz ile çalışmaya teşvik edecek ve bölge için istihdam ve staj imkanları sağlayacaktır. 
 
Üniversitemiz gelen öğrencilerine kalacak yer ve oryantasyon imkanları sağlayarak kendilerini evlerinde ve Üniversitemizin bir parçası olarak hissetmelerini amaçlamaktadır. Giden öğrencilerin oryantasyonu ve stajlarının tanınması kendi Fakülte yönetimlerince yapılmaktadır.
 
Atatürk Üniversitesi aynı zamanda aktif olarak Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği’ne (IAESTE) her sene yaklaşık 4 öğrenci ile katılım sağlamaktadır. IAESTE’nin amacı yükseköğretimdeki öğrencilere alanlarıyla ilgili deneyim kazandırmak ve işverenlere iyi kalifiye olmuş ve motivasyonu yükssek stajyerler sunmaktır.