Diploma Eki hangi zorluklara cevaben üretilmiştir?

  • * Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
  • * Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
  • * Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
  • * Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.