Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nelerdir?

  • * Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
  • * Öğrencinin akademik gelişimi ile yurtdışında edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin tam bir tarifi
  • * Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
  • * Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı