Diploma Eki ne değildir?

  • * Bir özgeçmiş (curriculum vitae, CV) değildir.
  • * Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.  
  • * Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.