GÜNCELLEME KURULU

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ, AKTS/DE Kurum Koordinatörü

Metin SAYGILI, Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Pınar UÇAK, Erasmus Programı Uzmanı