Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren öğrencilere İlahiyat Lisans Diploması ve 'İlahiyatçı' unvanı verilmektedir.
1. Düzey (Lisans derecesi)
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, lise ve dengi meslek okullarından mezun olmuş öğrenciler arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucu başarılı olan öğrenciler kabul edilmektedir. Yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için ise, diploma denkliklerinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu (YOK) tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar.
Toplumu aydınlatma sürecinde; İlköğretim ve lise düzeyindeki okullarda, Diyanet İşleri Başkanlığına ait birimlerde istihdam edilecek personeli çağdaş bilimler ve İslami ilimler ışığında yetiştirmek; ayrıca kütüphanelerimizdeki her türlü kitap ve vesikayı çözüp değerlendirebilecek, klasik ve çağdaş Türk ve İslam kültürüne vakıf araştırmacıları bilim dünyasına kazandırmaktır.
Mezunlar hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar: Resmi ve özel kurumlarda öğretmen ve Diyanet İşleri Başkanlığında müftü, vaiz ve imam.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar nisbi değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, Atatürk üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmakta ve başarı; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev vs. faaliyetlerle ölçülmektedir.
Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi, genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması ve bitirme tezinin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.
Tam zamanlı