Bu bölüm, 4 yıllık eğitim fakülteleri kapsamında, 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
1. Düzey (Lisans)
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş veya öğrenci değişimi programlarına başvuru yapabilir.
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 300 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü nün amacı ilk ve orta öğretim öğrencilerine yol gösterecek bilgisayar öğretmeni adaylarına güncel bilgileri vermek, meslekle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve yeni teknolojilerin kullanıldığı öğretim ortamları ile tanıştırmaktır. Hızla gelişen bilgi teknolojilerinin okullarda kullanılmasını ve öğretimin en etkili biçimde yapılması için gerekli olan materyallerin geliştirilmesini hedefleyen dersler aracılığıyla öğrencilerin bilgisayar, internet, çoklu ortam, televizyon, video, projektör makineleri gibi çeşitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde kullanmaları amaçlanmıştır.
Mezunlar, KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Mezunlarımız özel, eğitimi destekleyici kurumlarda bilişim ve öğretim teknolojileri üzerine çalışabilmektedirler. Bunun yanında teknoloji ile eğitimin bütünleştirilmesini amaçlayan her türlü kurumda sistem analisti ve proje geliştirici olarak çalışabilirler.
Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Tam zamanlı