I Derece (Lisans)
YGS den istenilen puanı sağlamak, fakültenin yetenek sınavından başarılı olmak.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan öğrenciler lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler.
Öğrencinin Heykel Bölümü'ne kayıt yaptırabilmesi için,ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavın birinci aşamasında başarılı olmaları ve daha sonra yapılacak özel yetenek sınavını başarmaları gerekmektedir.
Sanat toplumun gelişmişliğinin bir göstergesi olup, toplumun ancak kültürel doygunluğa eriştiği ortamlarda oluşup, varlığını sürdürebilir. Bu anlamda ülkemizde gelişimi diğer sanat dallarına göre daha geç olan heykelin eğitimini veren bir bölüm olarak daha büyük bir sorumlulukla gençlerin yaratıcı kişiliklerini değiştirmeden gelişimine katkıda bulunmak çağdaşlığa ve araştırmacığı desteklemek ve tüm bunlara taban oluşturacak bir temel eğitim vermek amaçlanmaktadır.
Heykel Sanatçısı, Akademisyen, Sanat eğitimcisi, Sanat danışmanı
Vize ve Final ve bütünleme Sınavlarına katılmak, sınavlardan başarılı olmak, ödev ve projeleri yapmak.
152 Kredi ders almak ve tüm derslerden başarılı olmak.
Bire Bir, Yüz Yüze