Program dili Türkçe olarak sürdürülmektedir. Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Ebelik lisans diploması verilir.
Atatürk Üniversitesi Ebelik Bölümüne lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları neticesinde gerekli sayısal türünde puan alan öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca ebelik bölümüne 2. sınıf 3. dönemden itibaren gerek dikey geçiş (ön lisans mezunları için) gerekse yatay geçiş ( diğer üniversitelerin ebelik bölümlerinden ) öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün ders birimlerinden geçer not alarak başarılı olmalıdır.
Çağdaş eğitim prensipleriyle, gebeliğin tespitini, bakımın yapan, doğum yaptırabilen, lohusa-yenidoğan bakımı yapan, aile planlaması hizmeti sunan, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, sağlık alanındaki güncel uygulamaları yapabilen, bağımsız olarak ve ayrıca sağlık ekibinin bir üyesi olarak sorumluluk alabilen, planlama yapabilen, yaşam boyu öğrenme ile ilişkili olarak sağlık alanındaki yeni bilgilere ulaşabilen, mesleki etik kurallara uyan, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü, ebeler yetiştirmektir.
Kamu hastaneleri, çeşitli laboratuvarlar, aile sağlığı merkezlerin ve özel hastanelerde çalışabilirler. Pedegoji sertifikası alarak sağlık mesleki liselerde öğretmen olarak çalışabilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyerlerini yükseltebilirler.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler. Yüksek onur derecesine sahip öğrenciler doğrudan Atatürk Üniversitesindeki doktora programlarına da başvurabilirler.
Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar nispi değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, Atatürk üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. 2. Şubat 2008 cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan mezuniyet kriterleri 26775 sayılı kanunla kriterler belirtilmiştir. Mezuniyet kriterlerinide tamamlamaları gerekmektedir.
Tam zamanlı