Ön Lisans Diploması/Sağlık Teknikeri
Ön lisans.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından Denkliği kabul edilen kurumlardan müracaat ederek yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerle ÖSYM puan tabanlı geçişle müracaat eden öğrenciler kabul edilirler. Bu öğrencilerin tabi olacağı müfredat ve alacağı dersler Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve intibakı yapılır. Daha önce aldığı ve başardığı derslerden muaf sayılabilirler.
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre oluşturulan bütün dersleri ve stajları başarı ile tamamlamak
İlk ve Acil Yardım Programı, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe acil sağlık hizmeti veren kamu ve özel kurumların hastaneleri, komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonlarında, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında çalışan sağlık personellerini yetiştirmektedir. İlk ve Acil Yardım Programı, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe acil sağlık hizmeti veren kamu ve özel kurumların hastaneleri, komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonlarında, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında çalışan sağlık personellerini yetiştirmektedir. •Kendisinin, ekibinin, hastanın ve çevredekilerin güvenliğini sağlamak. •Bilgisayar, telsiz, telefon vb. gibi iletişim araçlarını kullanmak. •Tüm ambulans ekipmanlarını hizmete hazır bulundurmak ve bunların usulüne uygun kullanılmasını, korunmasını, bakımını takip ve kontrol etmek. •Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak ve uygun taşıma tekniklerini kullanmak. •Ambulans ve acil servislerde kullanılan tüm formları eksiksiz doldurmak. Gerektiğinde rapor hazırlamak. •Yetkili merkezlerden alınan sertifika ile belgelemesi halinde hekim gözetiminde ve talimatı ile temel yaşam desteği uygulamalarını yapmak, yarı otomatik ve tam otomatik defibrilatörleri kullanmak. •Ambulansın ilgili bölümlerinin ve tüm ambulans tıbbi ekipmanlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu yapmak. •Kas kemik yaralanmalarında stabilizasyonu sağlamak ve kanama kontrolünü yapmak. •Görev esnasında her türlü tıbbi müdahalede danışman hekimle iletişimi sürdürmek. •Hekimin verdiği mesleğiyle ilgili diğer görevleri yerine getirir.
Mezunlarımız; Kamu, Üniversite ve özel hastahanelerde mesleklerini yürütmektedirler. Dikey geçiş sınavındaki başarısına görede uygun lisans programlarında eğitimlerine devam etmektedirler.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri (120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 2.sınıfta 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Tam zamanlı.