Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Tarımsal Biyoteknoloji alanında Yüksek Lisans derecesine (Ziraat Yüksek Mühendisi) sahip olurlar.
İkinci Düzey (Yüksek lisans)
1- Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen alanlarda lisans diplomasına sahip olmak, 2- Sayısal puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olmak, 3- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının) % 40`ının toplamının en az 55 olması, 4- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içirisinde yer alabilmek, 5- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi durumunda, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarı ile tamamlamak, 6- Yabancı uyruklu öğrencilerde Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 7- Diğer üniversitelerin Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen http://www.atauni.edu.tr/#birim=fen-bilimleri-enstitusu linkini inceleyiniz.
Tarımsal Biyoteknoloji programında lisans yapmış öğrenciler, doğrudan bölüme kabul edilmektedirler. Diğer lisans programlarından gelen öğrenciler ise, bir öğretim yılı yani iki yarıyıl bilimsel hazırlık dersleri aldıktan sonra Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü yüksek lisans programına kabul edilmektedirler.
Tarımsal Biyoteknoloji alanında yüksek lisans derecesini almak için öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamak, tez konularıyla ilgili bir semineri vermek ve derleme veya orijinal bir çalışmayı tez olarak başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar.
Yüksek lisans eğitimi boyunca edindiği ileri düzeydeki bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı olarak tarım sektörünün güncel biyoteknolojik problemlerine çözümler üretebilecek, bu çözümlerin iş hayatında uygulanması için liderlik yapabilecek ve ilgili kesimlerin ürettiği alternatifler de dahil tüm çözümleri tartışıp değerlendirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunları ile sürekli irtibat kurarak geri dönümler alan ve tarım sektörünün karşılaştığı önemli güncel biyoteknolojik problemleri dikkate alarak gerekli yenilikleri yapabilen bir eğitim programı olmaktır.
Tarımsal Biyoteknolojide yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, Tarımsal Biyoteknoloji ve/veya Tarımsal Biyoteknoloji alanından doktoraya kabul edilen programlarda doktora yapabilirler. Diğer taraftan, öğrenciler, tarım, biyoteknoloji ve diğer sektörlerde teknik eleman, yönetici ve proje lideri gibi görevler alabilecekleri gibi, lisans eğitimine bağlı olarak mülki idare amiri, askeri bürokrat ve uzman olarak çalışabilmektedirler.
Tarımsal Biyoteknoloji yüksek lisans programında eğitimini tamamlamış öğrenciler, aynı programda doktora yapabilecekleri gibi, Tarımsal Biyoteknoloji Programında yüksek lisansını tamamlamış öğrencileri kabul eden doktora programlarında da doktora yapabilmektedirler.
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
90-120 arasında AKTS iş yükü ile akademik faaliyeti başarmış olmak.
Tam zamanlı