Engelli bakımı teknikeri
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşam koşullarını iyileştirme hizmetleri veren hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları uzman gözetiminde yapabilir. Tedavileri süren çocuklara iş uğraş terapileri, jimnastik, bilgisayar egitimi verir, beceri gelişimlerini destekler, ilkyardım kurallarını uygulayabilirler.
Engelli bireylere hizmet veren merkezlerde uzman personel gözetiminde bakım ve rehabilitasyon çalışması yapan nitelikli kişidir.
Engelli bireylere hizmet veren merkezlerde uzmanların gözetiminde bakımve rehabilitasyon çalışması yaparak tamamladıkları uygulamaları sonucunda hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, dal merkezleri, evde bakım, kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' n de belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri (120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 2.sınıfta 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Tam Zamanlı