Sağlık Teknikeri
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Ameliyathane Teknikerleri; Ameliyathanede cerrahi girişimin güvenle seyri için cerrahi ekibe destek olur, ameliyatta kullanılan tüm cerrahi alet ve malzemeleri, ameliyathaneyi kullanıma hazır hale getirir.
Bu ön lisans programını tamamlayan öğrenciler mezun olduklarında, Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ameliyathanelerinde, merkezi sterilizasyon ünitelerinde, endoskopi salonlarında, doğumhanelerde ve diş ile ilgili tedaviler ve cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği birimlerde, cerrahi branş uzmanlarına destek vererek görev yapabilirler.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri (120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve 2.sınıfta 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Tam Zamanlı