Program yeterliliklerini sağlayar, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere Müzik Öğretmenliği alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.
2.Düzey (Yüksek Lisans)
Eğitim Bilimleri Enstitüsünün belirlediği alanlarda lisans diplomasına ve programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmak. Başvuran adaylar ALES puanının %50 ı ile lisans AGNO’sunun % 30 yeterlilik sınavının %20 sinin toplamı en az 55 olmak şartı ile ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Yabancı adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Türk dili sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
Müzik öğretmenliği lisans programı ve güzel sanatlar fakülteleri müzik bilimleri lisans programı mezunlarını kabul etmektedir.
Müzik Öğretmenliği alanında yüksek lisans derecesini almak için öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamak, tez konularıyla ilgili bir seminer vermek ve derleme veya orijinal bir çalışmayı tez olarak başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar.
Müzik eğitimi, temelde, müziksel etkinlik ve etkileşimler yoluyla bireyin ve toplumun estetik gereksinimlerini karşılamaya yönelik davranış değişikleri oluşturmayı amaçlar.
Müzik eğitimi programından mezun olan öğrenciler aynı ya da farklı bir alanda doktora eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan mezunlar yüksek öğretim kurumlarının ya da milli eğitimin uygun kurumlarında eğitimci olarak istihdam edilebilirler.
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
120 AKTS karşılığı dersi başarı ile tamamlamak ve hazırlayacağı Yüksek Lisans Tezini jüri önünde başarı ile sunmak.
Tam Zamanlı